mit Nougat

Blonder Nougat

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

mit Nougat

Haselnussnougat

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

mit Nougat

Kirsch-Nougat

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

mit Nougat

Kokostraum

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

mit Nougat

Lavendel-Nougat

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 8 Stk

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Frankfurter Spezialitäten

Sandwegkugel

18,00

2,25 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 1 Stk

Frankfurter Spezialitäten

Schicht-Nougat (Eintracht)

12,00

1,50 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 1 Stk

9,6012,00

1,20 / Stk

inkl. MwSt.

Produkt enthält: 1 Stk